Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
News & Events
Bulletin Perancang
Planning Malaysia
Training Lectures
MyLCP Score Card
 

ENILAIAN LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN (MyLCP) SCORE CARD PLANMALAYSIA

Pengenalan

MyLCP Score Card merupakan satu inovasi yang diilhamkan oleh Bahagian Perundangan & Kawal Selia Perancangan (BPKSP), PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) bertujuan untuk membantu Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT) dalam membuat penilaian terhadap Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) yang dikemukakan bagi menjamin kualiti LCP yang dikemukakan kepada PBPT, seterusnya membantu PBPT untuk pertimbangan kelulusan kebenaran merancang dengan lebih cekap dan efektif.

Kriteria Penilaian

MyLCP Score Card mengandungi enam (6) kriteria utama yang dinilai iaitu:

C1: Kandungan, Format dan Ketepatan Maklumat;

C2: Konsep Justifikasi Pemajuan, Pelan Lokasi, Pelan Tapak & Butiran Hak Milik;

C3: Jenis / Hasil Analisis Perancangan Tapak;

C4: Penjelasan Cadangan Pemajuan;

C5: Pematuhan Rancangan Pemajuan; dan

C6: Penjelasan Impak Pemajuan.

Muat turun dokumen MyLCP Score Card di sini 

 
    Copyright © Malaysian Institute of Planners. All rights reserved.